Die gevallebestuurder word gebruik om pasiënte se aantekeninge, fakturering en magtigings effektief te bestuur vanaf toegang tot ontslag.