Volle krediteur-module, in­sluitend voor­raad­bestuur, tand­heel­kundige labora­toriums en chirurgiese assistente.