Aanpasbare geouto­matiseerde verslae om hande­arbeid ver­werking teen die einde van die maand te verminder.